Archiv štítku: ČR

Česká železnice v r. 2030 – konference na Raildays 2013

czech raildaysNa Mezinárodní železniční veletrh Czech Raildays se letos můžete těšit ve dnech 18. – 20. 6. 2013 v prostorách nádraží Ostrava hl. n. V rámci veletrhu bude pořádána zajímavá odborná „vizionářská“ konference „Česká železnice v roce 2030“, která mimo jiné nastíní současný stav a budoucí vývoj vysokorychlostní železnice v ČR. Moderovaná konference se bude konat 18. – 19. 6. 2013 v reprezentativním kongresovém sále ostravského hotelu Imperial. Můžete si stáhnout podrobnou pozvánku s programem a přihlášku na seminář. Stručnou ochutnávku toho, na co se můžete těšit, najdete v následujících řádcích. číst více

Rychlá spojení Ministerstva dopravy

Pojem „Rychlá spojení“ pro vysokorychlostní železnici začalo Ministerstvo dopravy (MD) používat někdy kolem roku 2011. Dle MD Rychlá spojení (RS) lépe vystihují potřebu zajištění rychlého a kvalitního spojení mezi velkými městy v ČR, případně jejich napojení na významná sídla v zahraničí. Pod tímto pojmem by tedy neměla být vnímána pouze infrastruktura ve smyslu vysokorychlostních tratí (VRT), ale také provoz na těchto tratích, včetně rychlé meziregionální dopravy. MD novou filozofii shrnulo pod heslem „od tras ke spojením“. číst více

Opravdu jsme tak pomalí pro „rychlá spojení“?

Ministerstvo dopravy „vyložilo karty na stůl“ a 7. března 2013 seznámilo poslance Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny se svou strategií budování prvních vysokorychlostních tratí (VRT) v Česku. Vlastně se ministerstvo tak trochu pochlubilo, že se jim na poslední chvíli podařilo prosadit první českou vysokorychlostní trať do transevropské dopravní sítě TEN-T. Konkrétně se jedná o 60 km dlouhý úsek mezi Prahou a Lovosicemi. Tato rychlotrať byla zařazena do „core“ TEN-T se závazkem dokončení do roku 2030, proto aby na něj mohly být čerpány dotace EU. Pro českou železniční dopravu mnohem významnější úsek Praha – Brno ani neprosazovali, protože jej údajně nestihnou do roku 2030 dokončit. Prý stačí, když bude v cílech do roku 2050. Tento přístup byl přítomnými poslanci silně kritizován (viz audiozáznam pod článkem) číst více

Railjet ÖBB rakouský a Railjet ČD

Railjet má v sousedním Rakousku velmi dobré jméno.  Je provozován Rakouskými spolkovými drahami ÖBB jako pohodlná a rychlá vlaková souprava na dálkové tratě. Railjety začaly jezdit koncem roku 2008 na lince Mnichov – Salzburg – Vídeň – Budapešť.  O rok později byla přidána linka z Vídně přes Salzburg do Bregenze a Curychu. A od roku 2011 jezdí z Vídně také jižním směrem do Grazu, Klagenfurtu a Villachu. Cesta railjetem se stala velmi oblíbenou nejen mezi mladými lidmi, seniory nebo turisty, ale také obchodními cestujícími. A co si vlastně představit pod obchodním označením railjet, jaký vlastně tento vlak je? číst více

Vysokorychlostní tratě v české ekonomice

Investice do výstavby páteřní vysokorychlostní tratě Praha – Brno – Ostrava je dnes odhadována na cca 190 miliard korun. I když je to méně než by v dnešních cenách stála výstavba dálnice z Prahy do Ostravy, stále je to vysoká částka na to abychom více přemýšleli o přínosech investice do vysokorychlostní železnice v ČR. číst více

Příprava vysokorychlostních tratí v ČR zahájena?

příprava vyskorychlostních tratí v ČR
cestovní doba vlakem z Prahy na síti rychlých spojení, mapka: MD ČR

Tak nám páni poslanci schválili rozpočet na rok 2013 a s ním také 45,2 milionů korun pro Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) na přípravu vysokorychlostních tratí. Podle Ministerstva dopravy jsou peníze určeny na „studii proveditelnosti, která prokáže ekonomickou opodstatněnost a zreviduje území, po kterém by měla jednotlivá rychlá spojení vést“. Ministerstvo dopravy (MD), ale i Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) postupně nahrazuje pojem „Vysokorychlostní tratě“ novým termínem „Rychlá spojení“. Dle MD Rychlé spojení „lépe“ vystihuje modernizaci současných železničních tratí, které budou navazovat na nově budované vysokorychlostní tratě. Podle tohoto konceptu bude cestovní doba rychlovlakem z Prahy do většiny krajských měst 1h a do nejvzdálenější Ostravy 2h. číst více