Rychlovlaky v ČR

Vysokorychlostní vlak (rychlovlak) by měl být vlak schopný dosáhnout rychlosti alespoň 250 km/h a jeho využití je předpokládáno zejména pro síť vysokorychlostních tratí (VRT). V dobách počátků vysokorychlostní železnice v Česku, kdy nebude síť vysokorychlostních tratí ještě dobudována, se předpokládá využití i pomalejších vlaků, které budou schopny dosáhnout max. rychlosti 230 km/h nebo nasazení vysokorychlostních vlaků provozovaných zahraničními dopravci. Jaké rychlovlaky v ČR v současné době jezdí, příp. budou brzy jezdit?

Pendolino

Pendolino
Pendolino ČD

Od roku 2005 České dráhy vlastní 7 elektrických jednotek řady 680, které provozují pod obchodním označením Pendolino. Pendolina jsou konstruována pro max. cestovní rychlost 230 km/h a mají kapacitu 333 cestujících. Výrobce ALSTOM Ferroviaria je vyrobil jako vícesystémové, schopné jezdit mimo ČR také v Německu, Rakousku a Slovensku. Na nových VRT by se daly využít zejména vnitrostátně, příp. na Slovensko (v Německu o ně není zájem).

Siemens Viaggio Comfort (railjet)

railjet
ČD railjet v Brně

Po dlouhém váhání České dráhy v létě 2012 nakonec objednaly 7 sedmivozových netrakčních souprav Siemens Viaggio Comfort, které jsou mediálně známé pod názvem railjet. Soupravy mají pouze řídící vůz, nemají žádný pohon, proto k nim musí být ještě připojena lokomotiva. Při využití rakouské lokomotivy Taurus (Siemens ES64U2) jsou schopny soupravy dosáhnout cestovní rychlosti 230 km/h. Soupravy railjet mohou zajíždět do Německa, Rakouska, Slovenska a Maďarska. První souprava začala ve zkušebním provozu jezdit na trati Praha – Brno od 6.5.2014. Od jízdního řádu 2014/ 2015 je v provozu 7 českých souprav v modré barvě a  3 rakouské v barvě červené na lince Praha – Brno – Wien – Graz.

Rychlovlak ICE třetí generace (ICE 3M)

Německý rychlovlak ICE je vysokorychlostní souprava, která je schopna již plně využít nové vysokorychlostní tratě až do rychlosti 300 km/h. Třetí generace ICE může být vícesystémová (ICE 3M), je tedy schopna provozu mimo Německo jak v Rakousku, tak může být upravena pro užití v ČR, případně v Polsku. Jedna souprava dnes vyjde na cca 27 mil Euro a lze předpokládat, že v době zprovoznění části české vysokorychlostní železniční sítě (okolo roku 2030), si je budou moci ČD nebo jiní dopravci koupit jako ojeté a modernizovat je. Německé dráhy DB pravděpodobně budou mít zájem provozovat je na trase Drážďany-Praha-Brno-Vídeň.

Jízdné v rychlovlacích

Je velmi těžké předpovědět, jaké jízdné bude v ČR za 15 nebo 20 let. V zahraničí je jízdné v rychlovlacích různé podle zemí, někde je bez příplatku, někde má speciální cenu bez ohledu na počet kilometrů. V průměru je však o 20-40% vyšší než u běžných vlaků na konvenčních tratích. Hrubým odhadem v dnešních cenách lze říci, že u nás by mohlo být na úrovni jízdenek pro 1. třídu (dle dnešního poměru).