Vysokorychlostní trať Praha – Brno

VRT Praha-Brno a přípojné trati
schéma výstavby a modernizace navazujících tratí u VRT Praha-Brno

Jádro české vysokorychlostní železnice, v plánech ministerstva dopravy označována jako RS1. Tato vysokorychlostní trať (VRT) jako páteřní vnitrostátní i mezinárodní VRT musí být stavěna jako první (obdobně jako dálnice D1). Vnitrostátně bude propojovat nejen Prahu a Brno, ale také Ostravu. Minimální rychlost bude muset být 250 km/h, na většině trati mimo nádraží 300 km/h a stavebně by měla být připravena na 350 km/h. Průměrná cestovní rychlost přímých rychlovlaků Praha – Brno by měla být okolo 220 km/h, aby bylo dosaženo systémové jedné hodiny (cca 56 min.) mezi oběma městy. Jedině tak bude moci být na české vysokorychlostní síti zaveden taktový jízdní řád, kdy se všechny vlaky sjedou v hlavních přestupních uzlech (Praha, Brno) před celou hodinou (popř. půlhodinou), cestující přestoupí a pár minut po celé se zase rozjedou všemi směry.

VRT Brno varianty příjezdu
varianty napojení VRT v Brně

Jako určitý špunt by mohlo působit brněnské hl. nádraží v současném stavu. I když je připravován přesun nádraží do jižní polohy, stále se o tomto vedou diskuze. V každém případě do plného zprovoznění VRT Praha – Brno – Ostrava bude nutné buď zásadně přestavět současné nádraží, nebo vybudovat nové v odsunuté poloze. Náklady na nové nádraží včetně nákladů na budování nové městské infrastruktury, se odhadují na 24 mld. Kč (nejsou součástí VRT).

Dle studie „Aktualizace koncepce vysokorychlostní železniční dopravy na území ČR– Fáze A – prognóza přepravních proudů“ zpracované firmou SUDOP Praha v roce 2008 by se vytížení úseku VRT Praha – Brno mohlo pohybovat po roce 2030 v rozmezí 17 000 – 26 000 osob/den.

počet cestujících VRT Praha-Brno
odhad počtu cestujících dle doby jízdy a ceny jízdenky na VRT Brno – Praha, (zdroj: Kordis 2013)

Dle „Socioekonomické studie potenciálu využití rychlého železničního spojení mezi Brnem a Prahou“ zpracované v roce 2013 společností Kordis při době jízdy do 60 min. a ceně jízdenky 200 – 300 Kč by VRT Praha – Brno využilo cca 19 000 cestujících.

Ve městech na trase Rychlých spojení RS1 Praha – Brno – Ostrava, kde mají být zřízeny zastávky, žije 21% populace ČR, v blízkém okolí těchto měst (okruh 30 km) žije cca třetina české populace. Pokud budou tuto vysokorychlostní trať pro část své cesty využívat i vlaky kategorie „rychlík“, které dále pokračují do měst mimo VRT, zrychlení cestování by se mohlo dotknout až 50% české populace.

Mapa návrhu trasy Praha – Brno (RS1) včetně traťové rychlosti a navazujích VRT:

vysokorychlostní trať Praha-Brno
zdroj mapy: www.railvolution.net/czechraildays

 

Trasa VRT (RS1) Praha – Brno

Historicky je trasa VRT Praha – Brno zanesena v Zásadách územního rozvoje (ZÚR) jednotlivých krajů na základě „Územně-technických podkladů – Koridory VRT v ČR“ zpracovaných již v roce 1995 na objednávku Ministerstva dopravy a Ministerstva hospodářství. Tato územně chráněná trasa vede od Prahy podél silnice I/12 okolo Českého Brodu, Bečvár, Chlístovic, Leštiny u Světlé, Okrouhlic, Havlíčkova Brodu, Dobronína až do blízkosti dálnice D1. Od Měřína pokračuje téměř souběžně s dálnicí přes Velké Meziříčí a Ostopovice až do st. Brna – Horní Heršpice a do ŽU Brno jižní variantou. Délka trasy je necelých 200 km.

V roce 2010 nechalo Ministerstvo dopravy zpracovat novou studii „Vysokorychlostní trať Praha – Brno“, a to na základě úkolu Politiky územního rozvoje ČR 2008, čl. (83). Tato studie revidovala původní trasu zanesenou v ZÚR a vedla ji mezi Prahou a Měřínem v novém území. Z Prahy hl. n. byla trasa navržena přes Prahu – Zahradní město, Benešov a  okolo Vlašimi. Byly navrženy dvě variantní trasy V7 a H4, které se příliš od sebe nevzdalovaly, mimo úsek Zdislavice – Jihlava. U Zdislavic se trasa rozděluje na severnější trasu „varianty V7“ ke Světlé nad Sázavou a Havlíčkovu Brodu a do Jihlavy. A na jižní „variantu H4“ okolo Čechtic, Humpolce do Jihlavy. Dále trasa vede okolo dálnice D1 a obě varianty se na krátko rozdělí také u Velkého Meziříčí. Do Brna přichází podél dálnice téměř v původní trase dle ZÚR od jihu.

Přehledná situace VRT Praha - Brno
Přehledná situace VRT Praha – Brno, varianty V7, H4 a dle ZÚR | Sudop Praha 2010
(v pdf 12 Mb)

prezentace a studie ke stažení

 

Parametry VRT Praha – Brno

  • Délka trasy:                            cca 210 km
  • Traťová rychlost:                    300 – 350 km/h
  • Cestovní doby:                       2h 37 min. (2015), na nové VRT cca 60 min.
  • Harmonogram realizace:       2019 – 2035 (optimistický odhad), 2021 – 2038 (odhad SŽDC)
  • Náklady:                                 140 mld. Kč (dle evropských průměrných cen),
    200 mld. Kč (odhad SUDOP Praha)