Vysokorychlostní trať Brno – Ostrava

Celá vysokorychlostní trať (VRT) je součástí páteřní trasy RS 1 Praha – Brno – Ostrava s pokračováním do Polska. Tato VRT je navrhována jako kombinace modernizace (Brno-Přerov) a výstavby nové VRT (Přerov – Ostrava) s rozdílnými traťovými rychlostmi. Modernizovaný úsek by měl být do provozu uveden dříve než novostavba VRT. V současné době však probíhá diskuze, zda i úsek Brno – Přerov není výhodnější řešit novostavbou pro rychlost 300 km/h

Dle studie „Aktualizace koncepce vysokorychlostní železniční dopravy na území ČR– Fáze A – prognóza přepravních proudů“ zpracované firmou SUDOP Praha v roce 2008 lze vytížení úseku VRT Brno – Ostrava očekávat v rozmezí 18 000 – 22 000 osob/den.

modernizovaný úsek Brno – Přerov

VRT Brno-Přerov
vizualizace VRT Brno-Přerov,
zastávka Blažovice

Celá trasa současné jednokolejné železnice bude zdvoukolejněna, bude odstraněna většina úrovňových křížení a trať bude ve většině své délky optimalizována pro trať. rychlost 200 km/h. Trasa bude vedena v současném trasování železniční trati Brno – Přerov s narovnáním oblouků a místními přeložkami. SŽDC si nechala pro výběr nejoptimálnější varianty modernizace trati Brno – Přerov vypracovat Studii proveditelnosti od Sudop Brno. Podle doporučení studie proveditelnosti schválilo ministerstvo dopravy 1.9.2015 k realizaci variantu M2. Studie byla zaměřena pouze na modernizaci stávající nevyhovující trati a neporovnávala, zda je výhodnější nejprve postavit vysokorychlostní trať pro 300 km/h a poté až rekonstruovat současnou jednokolejku pro regionální a nákladní dopravu.

modernizace trať Brno-Přerov varianta M2
schéma varianty M2, zdroj: studie proveditelnosti Sudop Brno 2015

varianty modernizace trati Brno - Přerov

Přehledná situace variant modernizace trati Brno – Přerov, zdroj: MD ČR

Modernizace je rozdělena do 4 staveb:

úsek Brno – Holubice (2023 – 25),
úsek Holubice – Vyškov na Moravě (2018 – 22),
úsek Vyškov na Moravě – Nezamyslice (2020 – 25),
úsek Nezamyslice – Přerov (2020 – 25).

Parametry úseku Brno – Přerov

 • Délka:                            cca 88 km
 • Traťová rychlost:             200 km/h
 • Cestovní doby:               1h 22 min. (2015), po rekonstrukci cca 30 min.
 • Harmonogram realizace: 2018 – 2025 (odhad Studie proveditelnosti)
 • Náklady:                         35 mld. Kč

 

nový vysokorychlostní úsek Přerov – Ostrava

U Rokytnice u Přerova se předpokládá vybudování nové stanice Střední Morava s přestupem na trať Přerov – Olomouc. Trasa VRT dále vede k Prosenici a poté poblíž současné tratě Přerov – Hranice, v úsek Hranice -Bělotín je mezi dálnicí a stávající tratí, dále po severním okraji dálnice D1 v jejím ochranném pásmu, u obce Butovice přechází VRT na druhou stranu dálnice D1 a za Studénkou se přibližuje k současné trati až do Ostravy-Svinova.

Celá trasa Přerov – Bohumín je rozdělena na úseky:

 • Klopotovice/Chropyně – Prosenice (VRT)
 • Prosenice – Polanka nad Odrou (VRT)
 • Polanka nad Odrou – Bohumín-Vrbice (konvenční trať)

video – vizualizace průjezdu VRT Přerov-Bohumín:

Při průjezdu uzlem Ostrava (mezi Jistebníkem a Bohumínem) je trať vedena jako konvenční v souběhu se stávající tratí a je s ní propojena tak, aby byla umožněna segregace veškeré dálkové osobní dopravy (z VRT i ostatní) na tuto trať.

vysokorychlostní trať Brno - Ostrava
Návrh trasy a rychlostí VRT Přerov – Ostrava – Bohumín dle územně technické studie
zdroj: SŽDC, 2014

trasa VRT Přerov – Ostrava – Bohumín v náhledu Google Maps

Parametry úseku Přerov – Ostrava

 • Délka VRT:                     cca 80 km
 • Traťová rychlost:            300-350 km/h
 • Cestovní doby:               50 min. (2012), na nové VRT cca 25 min.
 • Harmonogram realizace: 2025 – 2035 (odhad)
 • Náklady:                        40 mld. Kč