Hospodářská komora ČR prosazuje vysokorychlostní tratě

objížďka ČR pro rychlovlaky
Ponechá si ČR jen silniční tranzit a rychlovlaky pošle okolo?
autor: Igor Chovanec

„Ze všech podkladů plyne varování, že Česko v přípravě vysokorychlostních tratí zaostalo. Mohlo by se brzy stát, že území, které má ideální geografickou polohu i tvar a bylo vždy dopravní křižovatkou, bude objíždět osobní i nákladní doprava,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Koncem června se na Hospodářské komoře (HK) ČR v Praze sešli ekonomové a dopravní odborníci ke Kulatému stolu na téma rozvoje vysokorychlostní železniční dopravy v ČR. Plánují se scházet pravidelně a jejich cílem je rozhýbat ministerstvo dopravy k rychlejší přípravě a výstavbě VRTek (vysokorychlostních tratí) v ČR. Vladimír Dlouhý vyzval k vytvoření silného tlaku na vládu: „Je to projekt, který od nás vyžaduje určitou agresivitu, budeme se scházet pravidelně, měli bychom naše požadavky zformulovat do dopisu premiérovi. Jsem připraven v tak výjimečném projektu úlohu lobbisty sehrát.“

 

Účastníci kulatého stolu HK ČR dospěli 23.6.2016 k těmto závěrům:

 1. konstatují, že příprava a výstavba vysokorychlostní železniční dopravy v ČR je zásadním strategickým tématem pro dlouhodobý rozvoj země;
 2. požadují, aby byl co nejdříve ve spolupráci a diskusi s železničními odborníky zpracován na úrovni Ministerstva dopravy ucelený strategický program přípravy a výstavby vysokorychlostní železnice, který bude po řádném připomínkovém řízení předložen na jednání vlády ČR;
 3. jsou přesvědčeni, že pro úspěšnou realizaci programu přípravy a výstavby vysokorychlostní železnice je nezbytné pozitivní zapojení Parlamentu ČR se zajištěním toho, že program bude mít dlouhodobou prioritu a jeho existence nebude závislá na změnách vlád a vládních koalic;
 4. zdůrazňují potřebu nové legislativy, která urychlí a podpoří realizaci strategických projektů včetně vysokorychlostních tratí, neboť se ukázalo, že dosud připravené novely stavebního zákona tuto úlohu nemohou efektivně splnit;
 5. navrhují, aby pro realizaci programu bylo zajištěno jeho institucionální zakotvení, pravděpodobně v osobě koordinátora – vládního zmocněnce schopného jej prosazovat, zajistit spolupráci zainteresovaných subjektů a řešit jeho intermodální a mezinárodní vazby;
 6. dospěli k názoru, že kulatý stůl organizovaný Hospodářskou komorou ČR splnil svůj účel a hodlají v této podnětné diskusi dále pokračovat. Další jednání kulatého stolu se uskuteční v srpnu nebo počátkem září 2016. Hlavními tématy budou:
 • role koordinátora programu,
 • požadavky na legislativu podporující strategické projekty,
 • způsob komunikace se Ministerstvem dopravy při zpracování programu přípravy a výstavby vysokorychlostní železnice,
 • návrh harmonogramu přípravy vysokorychlostní železnice,
 • příprava konference k vysokorychlostní železniční dopravě v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně v říjnu t.r.;
 1. budou spolupracovat s Hospodářskou komorou ČR na programu konference k vysokorychlostní železniční dopravě.

 

Ke kulatému stolu kromě zástupců Hospodářské komory přišli bývalý ministr dopravy Jaromír Schling, zástupce Správy železniční dopravní cesty, SUDOP Praha, Správy státních hmotných rezerv a ekonomové. Zástupce ministerstva dopravy se omluvil pro nemoc.

 

Další kulatý stůl se plánuje na úterý 6. září 2016 v prostorách Hospodářské komory ČR. V případě potřeby dalších informací kontaktujte Ing. Emanuela Šípa, předsedu Dopravní sekce HK ČR: sip@alliproc.com. Konference Hospodářské komory k vysokorychlostní železniční dopravě se však oproti původnímu plánu přesouvá na stavební veletrh Brno, který se koná v Brně v dubnu 2017.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *