Archiv autora:

Rakouská Westbahn zrychluje na 250 km/h

Westbahn neboli Západní dráha představuje nejdůležitější rakouskou železniční trať spojující města Vídeň, St. Pölten, Linz a Salzburg. V celé své délce byla uvedena do provozu v roce 1860. Od svého vzniku byla postupně modernizována a již v osmdesátých letech byla plánována výstavba nových úseků s cestovní rychlostí 250 km/h. Od roku 2001 jsou postupně otevírány úseky modernizované na rychlost 200 km/h (St. Pölten–Ybbs/Donau, Amstetten–St. Valentin, St. Valentin–Asten a Asten–Linz) v celkové délce 116 km. číst více

Příprava vysokorychlostních tratí v ČR zahájena?

příprava vyskorychlostních tratí v ČR
cestovní doba vlakem z Prahy na síti rychlých spojení, mapka: MD ČR

Tak nám páni poslanci schválili rozpočet na rok 2013 a s ním také 45,2 milionů korun pro Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) na přípravu vysokorychlostních tratí. Podle Ministerstva dopravy jsou peníze určeny na „studii proveditelnosti, která prokáže ekonomickou opodstatněnost a zreviduje území, po kterém by měla jednotlivá rychlá spojení vést“. Ministerstvo dopravy (MD), ale i Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) postupně nahrazuje pojem „Vysokorychlostní tratě“ novým termínem „Rychlá spojení“. Dle MD Rychlé spojení „lépe“ vystihuje modernizaci současných železničních tratí, které budou navazovat na nově budované vysokorychlostní tratě. Podle tohoto konceptu bude cestovní doba rychlovlakem z Prahy do většiny krajských měst 1h a do nejvzdálenější Ostravy 2h. číst více

Spuštění webu

Web o vysokorychlostní železnici v různých zemích světa a její možné budoucnosti v ČR byl spuštěn v základní verzi. Ještě je potřeba doplnit spoustu obrázků, videí a některé texty. Pokud vás něco napadne, tak neváhejte a pište své náměty a připomínky.

Předem děkuji!

Lubomír Kaplan
10.10.2012 číst více