Vysokorychlostní sjednocení Německa

schéma VRT Berlin - Norimberk
schéma VRT Berlin – Norimberk,
zdroj: www.vde8.de

Z Berlína do Mnichova vlakem za 3 hodiny 45 minut oproti 8 hodinám v roce 2005? Tento skok umožní dokončení „dopravního projektu německé jednoty“ VDE 8 (Verkehrsprojekte Deutsche Einheit – VDE) a investice 13 miliard Euro. Dnes je možné trasu dlouhou přes 600 km zvládnout nejrychlejším přímým vlakem (ICE sprinter) za něco málo přes 6h. Po dokončení celého projektu v roce 2017 chtějí německé dráhy DB zdvojnásobit svůj podíl na přepravním trhu mezi Berlínem a bavorským Mnichovem, v plánu mají přepravit denně 6000 cestujících. Dnes polovina cestujících na této relaci využívá letadlo.

Projekt vysokorychlostní tratě VDE 8 Berlín – Erfurt – Norimberk, je kombinací novostavby a modernizace stávajících úseků železniční trati. Cca 500 km německého nejdelšího staveniště je rozděleno do 4 dílčích projektů:

profil VRT Norimberk - Erfurt - Berlin
profil VRT Norimberk – Erfurt – Berlin, popisky: B – most, T – tunel, i – infocentrum
zdroj: www.vde8.de

VDE 8.1 Norimberk – Ebensfeld modernizace

Norimberk je významnou železniční křižovatkou v Bavorsku. Potkávají se zde dálkové vlaky Berlín – Lipsko – Mnichov, Frankfurt – Pasov – Vídeň a Hamburg – Hannover – Würzburg – Mnichov. V rámci projektu VDE 8 došlo mezi Norimberkem a Ebensfeldem k modernizaci 83 km stávající trati.  Modernizace spočívala ve zvýšení rychlosti na 160 km/h z Norimberka do Erlangenu a zvýšení na 230 km/h z Erlangenu do Ebensfeldu. V úseku Norimberk – Fürth provoz velmi výrazně zahušťují regionální vlaky, od listopadu 2011 byl tedy rozšířen na 4 koleje, 2 pro dálkovou dopravu a 2 pro příměstské vlaky.

VDE 8.1 Ebensfeld – Erfurt nová trať

Pro 107 km dlouhý úsek mezi severobavorským Ebensfeldem a durynským hlavním městem Erfurtem bylo rozhodnuto vybudovat novou vysokorychlostní trať s max. rychlostí 300 km/h. Z celého projektu VDE 8 z Berlína do Norimberka je tento úsek stavebně nejobtížnější. Více než 50 % trati vede v tunelech a na mostech. Trať totiž prochází poměrně kopcovitou krajinou Durynského lesa. Po kompletním dokončení nové železniční trati, plánovaném na rok 2017, bude v tomto úseku 22 tunelů o celkové délce 41 km a 29 mostů s délkou 12km.  Nejdelší tunel Bleßberg měří 8314 m.

VDE 8.2 Erfurt – Lipsko/ Halle nová trať

123 km dlouhý úsek nově budované trati mezi Erfurtem a městy Lipsko a Halle má být zprovozněn pro rychlost 300 km/h od prosince 2015. Tuto trať budou využívat jak rychlovlaky v severojižním směru (Berlín – Mnichov) tak ve směru východ – západ (Drážďany – Frankfurt). Výstavba trati významně pokročila, 25. srpna 2014 bude poprvé zprovozněno trolejové vedení a na září jsou plánované zkoušky rychlovlaků pro rychlost 330 km/h.

VDE 8.3 Lipsko/ Halle – Berlín modernizace

Nejdříve zprovozněným úsekem projektu VDE 8 je již od května 2006 trať Lipsko/ Halle – Berlín. Jde o modernizaci starší 187 km dlouhé trati spočívající ve zvýšení rychlosti na 200 km/h. Díky tomuto zvýšení rychlosti byla cestovní doba z Berlína do Lipska zkrácena na cca 1 hodinu.

 

Po dokončení celého projektu VDE 8 bude cestovní doba oproti stavu před výstavbou zkrácena zhruba na polovinu. A co to znamená pro ČR? Svoji blízkosti od české hranice bude mít trať také dopad na naší mezinárodní dopravu. Němci nebo Rakušané, kteří se budou chtít vydat z Berlína do Vídně vlakem, to budou mít rychlejší oklikou právě přes Norimberk a naší malou zemičku elegantně objedou. Ani zmodernizovaný 1. koridor nám nepomůže, je totiž pomalý. Již od prosince 2014 přestanou jezdit přímé vlaky Berlín – Praha – Brno – Vídeň.

 

Zdroje:
Stránky železničního projektu VDE 8
Der Tagesspiegel

Autor článku: Lubomír Kaplan, 24.8.2014

1 komentář u „Vysokorychlostní sjednocení Německa“

  1. Článek o VRT Berlín-Norimberk je dokonalý a nepotřebuje komentář. Sama výstavba tohoto spojení je však důkazem, že ČR zaspala dobu a VRT ji budou obcházet jako dříve dálnice. Povýšení Norimberka na vysokorychlostní křižovatku (do Würzburgu je to už kousek) podporuje význam a naléhavost výstavby naší od počátku navrhované VRT Praha – Plzeň – Eslarn – Noriberk. Odtud se totiž dostaneme nejrychleji jak do Francie,a Beneluxu, tak i do MNICHOVA!!! ING.A.JANOVSKÝ.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *