Rakouská Südbahn a Koralmbahn – rychlé spojení severu a jihu

Rakousko v posledních letech mohutně investuje do železnice. Rakouská Západní dráha (Westbahn) je již z velké části modernizována a jsou zde i nově vybudované úseky pro rychlost 250 km/h. Investuje se také do nádražních budov napříč Rakouskem – nově vybudované hlavní nádraží ve Vídni, rekonstruované v Salzburku, Linci, Štýrském Hradci (Graz), … Projektem následujícího desetiletí je tzv. Jižní trasa (Südstrecke).

rakouská jižní dráha

 

Südstrecke
Südstrecke, ÖBB infra 2015

Südstrecke představuje modernizaci 200 km stávající železniční trati a výstavbu 170 km trati nové. Zahrnuje současnou Jižní dráhu (Südbahn) a nově budovanou Koralmbahn mezi Grazem a Klagenfurtem. Součásti trasy jsou dva nově ražené tunely – Semmerinský úpatní tunel a Koralmtunel. Přes 5 000 pracovníků buduje novou infrastrukturu tak, aby do roku 2026 došlo k výraznému zkrácení cestovních dob vlakem mezi Vídní, Grazem a Klagenfurtem. Südstrecke spolu s Nordbahn je součástí severo-jižního spojení od českých po italské hranice.

Cestovní doby vlakem

2015 2026
Vídeň – Graz 2h 40m 1h 50m
Vídeň – Klagenfurt 4h 2h 40m
Graz – Klagenfurt 2h (bus) 45m (2023)

 

Pottendorfská trať

Z vídeňského nádraží Meidling vede přes městečko Pottendorf do Vídeňského Nového Města (Wiener Neustadt) paralelně se Südbahn dvojkolejná Pottendorfská trať. Do roku 2023 by mělo být modernizováno 52 km této trati pro traťovou rychlost 200 km/h. Součástí modernizace je vybudování 23 mimoúrovňových křížení a 11 km protihlukových zdí.

Semmerinský úpatní tunel

Semmerinský úpatní tunel
Semmerinský úpatní tunel, vizualizace ÖBB 2015

Rakouský Semmering je ve světě železnice pojem. Je to nejstarší horská železnice s normálním rozchodem na světě. Z dolnorakouského Gloggnitzu do štýrského Mürzzuschlagu stoupá a klesá až ve sklonu 28 promile a projíždí oblouky s poloměrem pouhých 190 metrů. To co láká na této 42 km dlouhé železnici turisty je problémem pro nákladní vlaky a zdržuje dálkové vlaky mezi Vídní a Grazem. Proto se již od roku 2012 buduje z Gloggnitzu do Mürzzuschlagu 27,3 km dlouhý úpatní tunel. Vlaky v tunelu budou moci jet až 230 km/h. Po jeho uvedení do provozu v roce 2026 se zkrátí cestovní doba z Vídně do Grazu o 50 minut.

Nová trať Koralmbahn

Již od roku 1999 se staví 130 kilometrů nové přímé trati Koralmbahn mezi štýrským Grazem a korutanským Klagenfurtem. Za Grazem je trať napojena na Südbahn od Vídně. Čtvrtina trati povede v tunelech, nejdelší z nich Koralmtunel bude 32,9 km dlouhý a stane se nejdelším rakouským tunelem. Propojí spolkovou zemi Štýrsko s Korutany skrz masiv Koralpe. Na trati vznikne 12 nových nádraží. I přes to, že trať umožní max. rychlost 250 km/h, bude sloužit i pro regionální dopravu. Po dokončení v roce 2023 urazí vlak cestu mezi Grazem a Klagenfurtem za 45 min.

harmonogram výstavby rakouské Südstrecke
harmonogram výstavby Südstrecke, ÖBB 2015

 

Nordbahn – Severní dráha do Břeclavi

Severní dráha (Nordbahn) z Vídně do Břeclavi není součásti Südstrecke, ale společně s ní leží na Baltsko – jaderském železničním koridoru. Je také zařazena do programu modernizace. Na jejich 66 km má být zvýšena traťová rychlost na 160 km/h a 18 stanic má být přestavěno na bezbariérové s příchodem k vlakům nadchody nebo podchody. Odhadované dokončení tohoto „koridoru“ je v r. 2026.

Autor článku: Lubomír Kaplan, 31.1.2016

 

Zdroje:

ÖBB Südstrecke
Wikipedia Südbahn
Wikipedia Koralmbahn
Wikipedia Semmering-Basistunnel

2 komentáře u „Rakouská Südbahn a Koralmbahn – rychlé spojení severu a jihu“

  1. Domníval bych se že jde o kapacitní důvody původní tratě na které je mnoho zastávek – at už větších jako: Mödling, Baden, … tak i malých zapadákovů jako Wien Liesing, Theresienfeld, … V takovém případě není jednoduché sladit vlaky, co zastavují všude, občas a vlaky co chtějí celou trasu mezi Wiener Neustadt a Vídni profrčet bez jediného zastavení.

  2. Po té Pottendorfské trati budou následně vedeny dálkové vlaky do Grazu/Klagenfurtu? Nejak nevidím důvod proč staví vedle sebe dvě trati jednu na 160km/h (stávající sudbahn) a jednu na 200km/h. Přijde mi navíc, že ta současná má docela dobré směrové parametry (tedy alespoň podle mapy). Nevíte nějaké podrobnosti?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *