Vysokorychlostní trať Erfurt – Lipsko/ Halle v provozu

S novým jízdním řádem byla 13. prosince 2015 v Německu zprovozněna nově postavená vysokorychlostní trať Erfurt–Lipsko/Halle (VDE 8.2). Je součástí projektu VDE 8, dopravního projektu německé jednoty, který spojuje východní a západní spolkové země. Je také nazýván jako nejdelší německé staveniště táhnoucí se od Berlína až k Norimberku. Téměř vše už je postaveno, poslední úsek, který zbývá k dokončení do roku 2017, je mezi Ebensfeldem a Erfurtem (VDE 8.1).

VRT Erfurt - Lipsko
Stavba viaduktu Saale-Elster s mimoúrovňovým křížením (Wikimedia Public Domain, autor: Steffen Donner)

Ale zpět k právě otevřenému úseku VDE 8.2 Erfurt–Lipsko/Halle. Jedná se o 120 km vysokorychlostní trati pro rychlost až 300 km/h mezi Erfurtem a Lipskem a 3,6 km odbočkou Planena–Halle. Celkem 15 km trati prochází třemi tunely a dalších 14 km se nachází na šesti mostech. Viadukt Saale-Elster u Halle je s délku 6 465 metrů nejdelší mostní stavbou v celém Německu. Celkové náklady na stavbu se vyšplhaly na téměř 3 miliardy Euro. Přes náročné terénní podmínky vychází jeden kilometr trati na velmi slušných 652 mil. Kč. Je tak levnější než mnohé naše dálnice. Výstavba byla zahájena v říjnu 1996, několikrát byla přerušena a v srpnu 2014 byla definitivně dokončena instalací elektrického trolejového vedení.

Zprovozněním trati byla zkrácena jízdní doba rychlovlaků ICE mezi Erfurtem a Lipskem ze 75 min. na 45 min. Trať využívají také vlaky mezi Lipskem a Frankfurtem n. Mohanem (zkrácení o 20 min.), Erfurtem a Drážďany (zkrácení o 1h) nebo Drážďany a Frankfurtem (zkrácení o hodinu). Po dostavbě celého projektu VDE 8 dojde ke zkrácení jízdní doby mezi Berlínem a Mnichovem z 6 hodin (2010) na 4 hodiny (2017).

Trať je vybavena evropským vlakovým zabezpečovacím systémem ETCS. Vzhledem k tomu, že německý národní dopravce DB Bahn má pro tento zabezpečovací systém vybaveny jen naklápěcí jednotky ICE-T s maximální rychlostí 230 km/h, zpočátku se potenciál trati plně nevyužije. To se má změnit v průběhu několika let s dodávkou nových rychlovlaků ICE kompatibilních s ETCS. Až do roku 2017 bude trať určena jen pro osobní dopravu, poté během nočních hodiny bude moci trať využívat i doprava nákladní (cca 80 nákladních vlaků denně).

Trať leží poměrně blízko českých hranic. Z tohoto důvodu bude mít i nepřímé dopady na českou železniční síť. Především se zrychlí spojení z ČR přes Drážďany na západ Německa (oblast okolo Frankfurtu). Další dopad má pro tranzitní dopravu mezi Berlínem a Vídní. Přímé vlaky mezi Berlínem a Vídní přes ČR byly po několika desetiletích zrušeny již koncem roku 2014. Dnes si cestující může vybrat dvě alternativy s jedním přesedáním: buď oklikou přes Německo a Rakousko nebo kratší přes ČR, ale za to delší (o 20 min.) s přesedáním v Praze. S dokončením celého projektu VDE 8 a modernizace rakouské železnice Westbahn (Salcburk – Vídeň) se cesta okolo ČR ještě časově více zkrátí. Jediné co nás může uklidnit, cesta přes ČR je o polovinu levnější.

Autor: Lubomír Kaplan, 21.12.2015

Slavnostní otevření trati 9.12.2015

Zdroje:
Wikipedia – Neubaustrecke Erfurt–Leipzig/Halle

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *